9 listopada 2020

Jak leasing wpływa na zdolność finansową firmy?

Planujesz modernizację urządzeń produkcyjnych, ale nie masz na to odpowiedniego
kapitału? A może chcesz wymienić flotę firmowych samochodów na atrakcyjnych
warunkach? W obu przypadkach sprawdzi się leasing. Czy jednak to rozwiązanie nie obniży
zdolności finansowej twojej firmy?

Czym jest leasing?

Leasing to usługa, którą można określić jako rodzaj długotrwałego najmu lub dzierżawy
(więcej informacji o tym, czym jest leasing, znajdziesz w tym artykule). W
zamian za comiesięczne raty leasingowe przedsiębiorca możne korzystać z leasingowanego
przedmiotu: samochodu, sprzętu komputerowego, maszyn produkcyjnych itp.

Chyba nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że leasing to rozwiązanie, które pozwala
przedsiębiorcom „zjeść ciastko i mieć ciastko” jednocześnie. W końcu umożliwia ono na
korzystanie z nowoczesnego sprzętu bez konieczności angażowania własnych oszczędności.

Jednak wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak leasing wpłynie na ich zdolność kredytową.
Czy wzięcie leasingu sprawi, że uzyskanie kredytu firmowego nie będzie możliwe?
Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, gdyż zależy ona od rodzaju leasingu, który
bierzemy pod uwagę.

Jakie są rodzaje leasingu?

Choć możemy wyróżnić kilka rodzajów leasingu w zależności od przyjętego kryterium, to w
tym miejscu skupimy się tylko na jednym z nich. Chodzi dokładnie o podział leasingu ze
względu na sposób rozliczania kosztów podatkowych (więcej informacji na ten temat znajdziesz
w tym artykule).
Na tym gruncie mamy do czynienia z leasingiem:

  • operacyjnym (bieżącym),
  • finansowym (kapitałowym).

W leasingu operacyjnym leasingowany przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy. To
on wykazuje go w swoim bilansie i dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Natomiast
przedsiębiorca może wliczyć w swoje koszty raty leasingowe oraz wstępną opłatę
leasingową.

Natomiast w przypadku leasingu finansowego to leasingobiorca staje się właścicielem
leasingowanego przedmiotu. Z tego względu to on jest uprawniony do dokonywania
odpisów amortyzacyjnych. Poza tym przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania
przychodu część odsetkową raty leasingowej.

Powyższe różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym sprawiają, że inaczej
wpływają one na zdolność kredytową przedsiębiorcy. Sprawdźmy zatem, jak wygląda to w
praktyce.

Jak leasing operacyjny wpływa na zdolność finansową przedsiębiorcy?

W przypadku leasingu operacyjnego do kosztów uzyskania przychodu firmy zalicza się cała
rata leasingowa. Jednak w rezultacie obniża się też dochód całej firmy. A to ma negatywny
wpływ na zdolność kredytową przedsiębiorcy w oczach banku.

Oznacza to, że leasing operacyjny może sprawić, że bank odmów przedsiębiorcy udzielenia
kredytu lub przyzna go na gorszych warunkach. Może się też okazać, że przedsiębiorca
uzyska mniejszą kwotę kredytu lub będzie musiał zgodzić się na dłuższy okres kredytowania,
aby obniżyć ratę kredytu.

Jak leasing finansowy wpływa na zdolność kredytową przedsiębiorcy?

W przypadku leasingu finansowego sytuacja przedsiębiorcy jest o wiele lepsza. Przede
wszystkim jest on od początku właścicielem leasingowanego przedmiotu, dzięki czemu
stanowi on aktywa jego firmy.

Poza tym koszty uzyskania przychodu z tytułu raty leasingowej są mniejsze, ponieważ zalicza
się do nich tylko część odsetkową. Oznacza to, że mniejszym stopniu pomniejszają one
dochód przedsiębiorcy. Tym samym jego zdolność kredytowa jest większa.

Nie wiesz, co możesz kupić w ramach finansowania z firmy leasingowej. Sprawdź, co można wziąć w leasing.

Czy zdolność kredytowa jest potrzebna, aby skorzystać z leasingu?

Mówiąc o zdolności kredytowej najczęściej mamy na myśli to, jak leasing wpływa na szanse
przedsiębiorcy na uzyskanie kredytu w przyszłości. Istnieje jednak i druga strona medalu, a
mianowicie zdolność przedsiębiorcy do otrzymania leasingu. Jest ona nazywana zdolnością
leasingowa.

W większości przypadków firmy leasingowe nie dokonują dokładnej analizy zdolności
leasingowej przedsiębiorcy. Jednak im większa wartość leasingowanego przedmiotu, tym
procedury firm leasingowych są bardziej restrykcyjne.

Jak łączyć leasing z kredytem?

Z jednej strony lepsze połączenie stanowi kredyt z leasingiem finansowym. Jednak pomimo
tego i tak większość przedsiębiorców decyduje się na leasing operacyjny. Jeśli jednak nie
wiesz, które z rozwiązań jest najlepsze w twojej sytuacji, skontaktuj się z nami.
Wspólnie opracujemy najlepszą strategię leasingową dla twojej firmy i znajdziemy firmę
leasingową z optymalną ofertą.