9 listopada 2020

Na czym polega cesja leasingu?

Zdecydowałeś się na leasing, ale w obecnej sytuacji raty leasingowe stanowią dla twojej
firmy zbyt duże obciążenie? W takim przypadku możesz skorzystać z cesji leasingu.
Sprawdźmy, na czym polega to rozwiązanie i kiedy warto z niego skorzystać.

Czym jest cesja leasingu?

Cesja leasingu to przekazanie osobie trzeciej praw i obowiązków, które wynikają z zawartej
umowy leasingowej (więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj). Gdy
dochodzi do cesji leasingu, zmienia się leasingobiorca, ale leasingodawca pozostaje ten sam.

W wyniku cesji to nowy leasingobiorca uzyskuje prawo do korzystania z przedmiotu leasingu
w zamian za raty leasingowe płacone dotychczasowemu leasingodawcy. Natomiast
poprzedni leasingobiorca przestaje być w jakikolwiek sposób związany z leasingodawcą.

Kiedy warto skorzystać z cesji leasingu?

Cesja leasingowa to rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy mają problem z regularną
spłatą rat leasingowych. Gdy obowiązuje umowa leasingowa, to przedsiębiorca nie może
wiele zdziałać, aby zmniejszyć swoje koszty z tym związane. Nawet jeśli jego sytuacja
finansowa pogarsza się, nie może on sprzedać przedmiotu leasingu, ponieważ nie jest jego
właścicielem. Poza tym przedsiębiorca w takim momencie nie ma on wolnych środków, aby
wcześniej wykupić przedmiot leasingu.

Zresztą większość dostępnych rozwiązań w takiej sytuacji jest nieopłacalne. Mowa nie tylko o
wykupie przedmiotu leasingu, ale i rozwiązaniu umowy leasingowej czy rezygnacji z
przedmiotu leasingu. Dlatego też, jeśli przedsiębiorca znajdzie się w trudnej sytuacji,
najkorzystniej będzie zdecydować się na cesję leasingu. W ten sposób pozbędzie się kosztów,
które nadmiernie obciążają budżet jego firmy.
Nie masz środków na pokrycie zobowiązań firmy? Sprawdź, na czym polega leasing zwrotny.

Kto może przejąć leasing?

W przypadku leasingu może przejąć go każdy, jeśli tylko zgodzi się na warunki
leasingodawcy. Trzeba jednak pamiętać, że i firma leasingowa ma swoje wymagania w
stosunku do nowego leasingobiorcy. Dotyczą one zarówno wiarygodności, jak i zdolności
leasingowej. Jednak, jeśli te podstawowe warunki zostaną spełnione, to przeprowadzenie
cesji leasingu nie powinno stanowić większego problemu. Co ważne, leasing powinien być
przejmowany przez firmę. Gdyby taka operacja miała dotyczyć osoby prywatnej, cały proces
stałby się o wiele bardziej skomplikowany.

Jak ustalić kwotę odstępnego przy cesji leasingu?

Odstępne stosuje się przede wszystkim w tych przypadkach, w których wartość rynkowa
przedmiotu leasingu jest znacznie wyższa niż kwota, jaka pozostała do uiszczenia w ratach
leasingowych.

Jeśli przedsiębiorca decyduje się na cesję leasingu, to pozbywa się kosztów, obciążających
firmę. Jednocześnie jednak oddaje innej firmie prawa do korzystania z leasingowanego
przedmiotu oraz możliwość jego wykupu na bardzo korzystnych warunkach. Oznacza to, że
przedsiębiorca rezygnujący z leasingu jest w jakimś stopniu stratny. Dlatego też w niektórych
przypadkach może on zażądać od nowego leasingobiorcy opłacenia tzw. odstępnego.

Jednak wysokość odstępnego może zniechęcić część potencjalnych firm, które byłyby
zainteresowane przejęciem leasingu od dotychczasowego leasingobiorcy. Dlatego kwotę
odstępnego należy dokładnie przemyśleć. Natomiast w przypadku umów leasingowych z
długim okresem spłaty warto ustalić ją na minimalnym poziomie, a nawet w ogóle z niej
zrezygnować.

Wolisz wziąć leasing czy pożyczkę? Sprawdź, czym oba rozwiązania różnią się od siebie.

Jak zrobić cesję leasingu?

Jeśli chciałbyś przekazać leasing innej firmie, w pierwszej kolejności skontaktuj się za swoim
leasingodawcą. Przygotuje on warunki, jaki będzie musiał spełnić potencjalny nowy
leasingodawca. Poza tym firma leasingowa ustali wysokość opłaty manipulacyjnej naliczanej
za zmianę leasingobiorcy. Przeważnie jest to kwota około 500-1000 zł netto. W zależności od
tego, jak się umówicie, opłacasz ją ty lub nowy leasingobiorca.

Firma leasingowa podsumuje także wszelkie opłaty, jakie pozostały do zapłaty do końca
umowy leasingowej. Będzie to baza, na której zbudujesz ofertę dla potencjalnych nowych
leasingobiorców. Następnie swoją ofertę możesz publikować w serwisach ogłoszeniowych.
Jeśli ktoś odpowie na twoje ogłoszenie, możesz złożyć w firmie leasingowej wniosek o cesję
leasingu. Gdy leasingodawca pomyślnie zweryfikuje nowego leasingobiorcę, będziesz mógł
podpisać umowę cesji leasingu. Następnie pozostanie tylko rozliczyć się z leasingodawcą i
nowym leasingobiorcą, a także przekazać temu drugiemu przedmiot leasingu.

Ważną kwestią jest również ubezpieczenie leasingowanego przedmiotu. Nie przechodzi ono
na nowego leasingodawcę, więc możesz wystąpić do ubezpieczyciela o zwrot nadpłaconych
środków.

Czasami cesja leasingu jest najlepszym sposobem, aby zmniejszyć koszty prowadzenia
działalności. A taka możliwość sprawia, że leasing jest nie tylko wygodnym, ale i bezpiecznym
rozwiązaniem, w przypadku finansowania zakupów firmowych. Jeśli chciałbyś skorzystać z
leasingu, skontaktuj się z nami. Pomożemy ci znaleźć najlepszą ofertę i załatwimy w
twoim imieniu wszelkie formalności.