9 listopada 2020

Na czym polega leasing zwrotny?

Zastanawiasz się, skąd wziąć dodatkowe środki na prowadzenie działalności gospodarczej?
Jeśli tylko jesteś właścicielem jakiegoś środka trwałego, możesz skorzystać z oferty leasingu
zwrotnego. W ten sposób zyskasz gotówkę, ale w dalszym ciągu będziesz mógł korzystać z
danego środka trwałego. Jak to możliwe? Sprawdźmy zatem, na czym polega leasing
zwrotny.

Czym jest leasing zwrotny?

Leasing zwrotny to jeden z rodzajów leasingu, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy,
będący właścicielami jakiegoś środka trwałego. Usługa ta polega na tym, że firma leasingowa
odkupuje dany przedmiot od przedsiębiorcy, wypłacając mu za to określoną kwotę. Jednak
pomimo prawnej zmiany właściciela przedsiębiorca może w dalszym ciągu korzystać z
danego środka trwałego. Musi jednak za to uiszczać comiesięczną opłatę w formie raty
leasingowej.

Co ważne, ze środków uzyskanych w ramach leasingu zwrotnego można sfinansować
wszelkie wydatki firmy. Otrzymaną kwotę można przeznaczyć na ważne inwestycje, spłatę
dotychczasowych zobowiązań, czy poprawę płynności finansowej własnej firmy.

W leasingu zwrotnym, tak jak i w tradycyjnym, przedsiębiorca i firma leasingowa podpisują
umowę cywilnoprawną (więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj).
Jej warunki mogą odpowiadać zarówno leasingowi operacyjnemu, jak i finansowemu.
W tym pierwszym przypadku to leasingodawca wpisuje przedmiot leasingu do swoich
środków trwałych, a także dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Z kolei przy
leasingu zwrotnym na warunkach leasingu finansowego to prawo przysługuje
przedsiębiorcy.

Kto może skorzystać z leasingu zwrotnego?

Leasing zwrotny to usługa, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy, chcący uwolnić
pieniądze, jakie mają zamrożone w środkach trwałych. Dotyczy to szczególnie firm, którym
grozi utrata płynności finansowej.
Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorcy nie muszą zaciągać kolejnych kredytów, które
mogłyby doprowadzić do wpadnięcia w spiralę długów. Poza tym leasing zwrotny pozwala
uniknąć sprzedaży części majątku firmy, przez co może ona w dalszym ciągu funkcjonować.
Nie wiesz, jak sfinansować firmowe zakupy? Sprawdź, czym jest leasing.

Co może być przedmiotem leasingu zwrotnego?

Przedmiotem leasingu zwrotnego mogą być środki trwałe, takie jak:

  • maszyny produkcyjne i budowlane,
  • urządzenia techniczne,
  • flota samochodowa,
  • sprzęt komputerowy.

Poza tym przedmiotem leasingu zwrotnego mogą być także wartości niematerialne oraz
prawne. Co ważne, przedsiębiorca i jego pracownicy mogą bez przerwy korzystać z

przedmiotów leasingowanych w ramach leasingu zwrotnego. Dzięki temu praca takiej firmy
nie jest w żadnym momencie przerywana.

Zastanawiasz się nad wzięciem leasingu? Sprawdź, jakie przedmioty możesz wziąć w leasing.

Jak rozliczyć podatki przy leasingu zwrotnym?

Korzystanie z leasing zwrotnego pociąga za sobą określone skutki podatkowe. Przede
wszystkim środki uzyskane ze sprzedaży środka trwałego na rzecz firmy leasingowej stanowią
dla przedsiębiorcy przychód. A to oznacza, że od otrzymanej kwoty należy opłacić zarówno
podatek dochodowy, jak i VAT. To jednak nie wszystko.

Poza podatkami od umowy sprzedaży środka trwałego przedsiębiorca musi również
odprowadzić podatek VAT, który wynika z umowy leasingowej. W przypadku leasingu
zwrotnego na warunkach operacyjnych będzie to 23%, płatne wraz z kolejnymi ratami
leasingowymi. Z kolei przy leasingu zawrotnym na zasadach finansowych, całość podatku
VAT należy opłacić z góry. Natomiast sama wysokość podatku VAT będzie zależała od stawki
VAT na dany przedmiot.

Nie wiesz, jak rozliczyć leasing? Dowiedź się, jak dokonać rozliczenia podatkowego leasingu.

Jakie są korzyści podatkowe przy leasingu zwrotnym?

Leasing zwrotny wiąże się z określonymi korzyściami podatkowymi. Przede wszystkim raty
leasingowe można wliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Przy leasingu zwrotnym
operacyjnym do kosztów wliczana jest cała rata, a przy leasingu zwrotnym finansowym jej
część odsetkowa.

Poza tym przedsiębiorca może także wliczyć do kosztów wszelkie opłaty eksploatacyjne. Do
tego dochodzą odpisy amortyzacyjne, z których przedsiębiorca można skorzystać, o ile
wybrał leasing finansowy. Natomiast przy leasingu zwrotnym operacyjnym w koszty można
wliczyć opłatę wstępną oraz opłaty manipulacyjne.

Leasing zwrotny to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którym zależy na utrzymaniu
płynności finansowej. Gdzie taką ofertę można znaleźć? Skontaktuj się z naszymi doradcami,
a pomożemy ci w uzyskaniu leasingu zwrotnego na bardzo korzystnych warunkach.