13 maja 2021

Leasing zwrotny – czym jest i kto może z niego skorzystać?

 

Przedsiębiorcy mogą odsprzedać środki trwałe firmie leasingowej i dzięki temu poprawić swoją płynność finansową. Rozwiązanie to ma wiele korzyści i w szczególności polecane jest podmiotom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Leasing zwrotny pozwala na dalsze korzystanie z przedmiotu pomimo zmiany jego właściciela. Zapoznaj się z treścią artykułu i dowiedz się więcej na ten temat.

Leasing zwrotny – co to takiego?

Jest to szczególny rodzaj transakcji finansowej, która polega na odkupieniu przez firmę leasingową środka trwałego, który do tej pory był własnością przedsiębiorcy. Następnie przedmiot ten zostaje wzięty w leasing przez poprzedniego właściciela. Oznacza to, że pomimo zmiany formy prawnej, dotychczasowy użytkownik nadal może korzystać z danej rzeczy. W ramach zawartej umowy zobowiązuje się do przestrzegania jej zapisów, w tym do płacenia comiesięcznych rat. Transakcja może przyjąć jedną z dwóch form leasingu:

  • operacyjnego,
  • finansowego.

W pierwszym przypadku to firma leasingowa wpisuje przedmiot umowy do rejestru środków trwałych i dokonuje jego amortyzacji. Po spłaceniu ostatniej raty maszyna, samochód lub inna rzecz może stać się własnością przedsiębiorcy pod warunkiem, że ten zdecyduje się na jej wykup. W leasingu finansowym dzieje się to w sposób automatyczny, a przedmiot transakcji od samego początku zaliczony zostaje do składników majątkowych klienta.

Komu opłaca się najbardziej leasing zwrotny?

Tego rodzaju forma wsparcia może być korzystna dla wielu przedsiębiorców. Wiele zależy od indywidualnej sytuacji finansowej danego podmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności. Jednak biorąc pod uwagę konstrukcję leasingu zwrotnego, jest on szczególnie opłacalny dla firm bardzo zadłużonych, borykających się z problemami ekonomicznymi oraz mających znacznej wielkości majątek trwały. Dzięki niemu mogą one uwolnić zamrożone środki i pozyskać pieniądze na bieżącą działalność lub przeznaczyć je na inwestycje. Co oczywiście bardzo istotne, przedsiębiorca, pomimo że nie jest już właścicielem przedmiotu, może wciąż z niego korzystać. Ponadto leasing zwrotny umożliwia ponowne nabycie wcześniej sprzedanego przedmiotu po zakończeniu umowy. Jest to więc bardzo dobra alternatywa dla pożyczek oraz kredytów.

leasing maszyn i samochodów dla firm

Co podlega leasingowi zwrotnemu?

Przedmiotem umowy leasingu zwrotnego są środki trwałe będące własnością przedsiębiorcy. Przeważnie dotyczy on rzeczy o znacznej wartości, takich jak:

  • samochody firmowe,
  • maszyny rolnicze,
  • sprzęt komputerowy,
  • urządzenia techniczne,
  • obiekty przemysłowe,
  • powierzchnie biurowe.

Jak zatem widzisz, w leasing możesz wziąć praktycznie każdy przedmiot, od którego można dokonać odpisów amortyzacyjnych. Pamiętaj jednak, że przed podpisaniem umowy dokonywana jest jego wycena przez uprawnionego rzeczoznawcę. Czasami wartość ze sprzedaży środka trwałego może okazać się niższa, od tej której spodziewałeś.

Współpracujące z Leasing Essentials firmy oferują instrumenty dopasowane do możliwości oraz oczekiwań klientów. Przed podpisywaniem umowy dokonywana jest analiza potrzeb oraz zbadana zostaje sytuacja finansowa firmy. Dzięki temu doradcy mogą zaproponować najlepsze rozwiązanie na rynku.

 Podatek dochodowy i VAT

Transakcja leasingu zwrotnego pociąga za sobą określone skutki podatkowe. Przedsiębiorca sprzedający firmie leasingowej element majątku trwałego uzyskuje przychód, od którego musi zapłacić podatek dochodowy oraz VAT. Następnie jest on zobowiązany do płacenia daniny w ramach podpisanej umowy. W przypadku leasingu operacyjnego korzystający płaci VAT w wysokości 23% wraz z kolejnymi ratami. Jeśli jednak zdecydujesz się na leasing finansowy, musisz uregulować zobowiązanie podatkowe z góry, którego wielkość zależy od stawki, jaką objęty był przedmiot transakcji.

Sprawdź i przekonaj się sam!

Z pewnością leasing zwrotny jest korzystną formą finansowania dla zadłużonych przedsiębiorstw, które znajdują się w trudnej sytuacji. Czy jest to również instrument przeznaczony dla Twojej firmy? Wypełnij formularz znajdujący się na naszej stronie internetowej, a szybko otrzymasz odpowiedź. Współpracujemy z wieloma instytucjami, które oferują leasing operacyjny i finansowy na bardzo korzystnych warunkach. Dzięki temu nie tylko wyjdziesz z długów, ale również rozwiniesz swój biznes!