22 lipca 2021

Umowa leasingu – na co musisz koniecznie zwracać uwagę?

 

Przedsiębiorcy i osoby prywatne coraz chętniej sięgają leasing. I nie chodzi tu tylko o samochodowy. Dużą popularnością cieszy się finansowanie maszyn rolniczych, sprzętu komputerowego i wielu innych urządzeń, potrzebnych np. do funkcjonowania danej firmy. Biorąc pod uwagę fakt, że rośnie ilość zainteresowanych taką opcją, łatwo można się spotkać z instytucjami chcącymi wykorzystać ten trend, oferując nie zawsze sprawiedliwe warunki.

Dlatego przygotowaliśmy specjalny mini poradnik, w którym wskazujemy, na co zwrócić uwagę, jeśli chce się skorzystać z takiej oferty. Jak wyglądają takie umowy? Dlaczego firma leasingowa powinna być sprawdzonym partnerem? O tym dowiesz się z tego artykułu. Zapraszamy do lektury!

Umowa leasingu – jak wygląda i czym różni się od innych umów?

Umowa leasingu zawiera m.in. takie informacje jak:

  • kim są strony (finansujący i korzystający),
  • co stanowi przedmiot leasingu (z wyróżnieniem sprzedawcy, typu przedmiotu i termin pobierania pożytków z niego),
  • jaka jest cena początkowa (z faktury) przedmiotu, wysokość opłaty wstępnej i kwota raty,
  • jakie są obowiązki i prawa stron.

Znajdziesz w niej również klauzule dotyczące m.in. wypowiedzenia umowy, możliwości przejęcia produktu na własność i inne.

Osoby stojące przed taką decyzją nierzadko porównują umowę kredytu z ofertą firm leasingowych, czasem mylnie pojmując, że dają one takie same rezultaty. Otóż nie do końca.

Zacznijmy od tego, że leasing nie wpływa na zdolność kredytową. Finansujący owszem – ma prawo sprawdzić, czy korzystający jest wypłacalny, jednak nie ma to wpływu na procedury związane z zaciąganiem kredytu. Ponadto procesy w obu przypadkach znacznie się różnią. W przypadku leasingu decyzja zapada relatywnie szybko. Dzięki temu samochód czy maszyna rolnicza błyskawicznie trafia w ręce osoby, która jej potrzebowała.

Z drugiej strony warto pamiętać, że leasing operacyjny wiąże się z tym, że prawo własności pozostaje po stronie finansującego. Korzystający użytkuje przedmiot na podstawie zapisów umowy, jednak nie może nim dowolnie rozporządzać. Na koniec umowy najczęściej ma prawo go wykupić, najczęściej za kilka-kilkanaście procent wartości. Należy dodać, że często firma leasingowa, dzięki współpracy z różnymi partnerami, nabywa pojazdy, maszyny i inne przedmioty w korzystniejszych cenach. Dzięki temu zwykle oferuje atrakcyjniejsze warunki niż umowa kredytu.

umowa z firmą leasingową

Wybór odpowiedniego partnera

Wybór partnera niesie ze sobą poważne skutki. Stąd też dobrze zrobić stosowny rekonesans – poznać opinie osób korzystających już z takiej opcji, porównać różne oferty, a nawet sprawdzić, czy dane firmy należą do Związku Przedsiębiorstw Leasingowych, co zwiększa ich wiarygodność. To wiąże się ze wzrostem pewności, że nie zostanie się oszukanym.

Czas trwania umowy i oprocentowanie

Ustalając warunki umowy leasingu, warto zwrócić uwagę na dwa czynniki – czas trwania zobowiązania i oprocentowanie. Choć dłuższy okres finansowania kusi relatywnie niższymi ratami miesięcznymi, to może się okazać, że sumaryczne koszty były znacznie wyższe, szczególnie przy zmiennym oprocentowaniu. A skoro już o tym mowa – ten zapis powinien zwrócić szczególną uwagę.

Zmiany wskaźników, takich jak WIBOR 1M i 3M, na jakich opierają się finansujący, uzależnione są od różnych czynników i wpływają na ratę. Zdarza się, że leasingodawcy nie są skłonni zobowiązać się do automatycznego przeliczania wysokości miesięcznych spłat, przez co mogą nimi łatwo manipulować, chętnie podnosząc, a jednocześnie niechętnie je obniżając, np. przy wahaniach stóp procentowych. Warto mieć to na uwadze.

Kontrowersyjne zapisy w umowie – nie daj się oszukać!

Niestety – praktyki niektórych firm leasingowych, oferujących leasing rolniczy czy samochodowy, nie zawsze są uczciwe. Chodzi m.in. o zapisy o opłatach manipulacyjnych, dotyczących np. rejestracji auta, przedwczesnego zakończenia umowy, jak i zawierania umowy ubezpieczenia z towarzystwem innym niż wskazanym przez finansującego. Warto to sprawdzić. Podobnie, jak to, czy data zakończenia polisy ubezpieczeniowej nie wypada na krótko przed zakończeniem umowy, zmuszając korzystającego często do wykupienia droższego ubezpieczenia od leasingodawcy.

Wybieraj mądrze!

Umowa leasingu to zobowiązanie nawet na 6 lat, w zależności od tego, co jest jej przedmiotem. Dlatego też po prostu opłaca się dokładnie sprawdzić, jak wyglądają zapisy umowy jeszcze przed zawarciem jej z daną firmą. Najlepiej jednak sięgnąć do oferty sprawdzonych podmiotów, które mają szerokie doświadczenie i ściśle indywidualne podejście do Klienta. Jeśli chcesz skorzystać z leasingu rolniczego czy samochodowego na uczciwych warunkach – wejdź na stronę Leasing Essentials i dowiedz się o nas więcej.