FAQ
 • Czym jest leasing?

  Leasing to popularna forma finansowania kosztownych zakupów firmowych. Stanowi alternatywę dla kredytów firmowych. Samo pojęcie „leasing” pochodzi od angielskiego określenia „lease”, które oznacza „nająć”, „wydzierżawić”.

  Stronami leasingu są:

  • leasingodawca (finansujący) – firma udzielająca leasingu,
  • leasingobiorca (korzystający) – firma korzystająca z leasingu.

  Leasing polega na tym, że leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawa do korzystania z leasingowanej rzeczy przez określony czas w zamian za ratalne opłaty.

 • Czym są raty leasingowe?

  Raty leasingowe to inaczej czynsz leasingowy. Jest to opłata, jaką ponosi leasingobiorca w zamian za korzystanie z leasingowanego przedmiotu w trakcie obowiązywania umowy leasingowej. Raty leasingowe mają najczęściej charakter miesięczny.

 • Jakie są rodzaje leasingu?

  W przypadku leasingu wyróżniamy:

  • leasing operacyjny,
  • leasing finansowy,
  • leasing zwrotny,
  • leasing konsumencki.
 • Na czym polega leasing operacyjny?

  W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy. Z tego względu obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych również leży po stronie leasingodawcy.

  W leasingu operacyjnym leasingobiorca zalicza do kosztów uzyskana przychodów raty leasingowe oraz opłatę wstępną.

  Gdy okres obowiązywania umowy leasingowej minie, leasingobiorca może, choć nie musi, wykupić leasingowany przedmiot.

 • Na czym polega leasing finansowy?

  W przypadku leasingu operacyjnego przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingobiorcy. Z tego względu obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych również leży po stronie leasingobiorcy. Poza tym leasingobiorca zalicza do kosztów uzyskania przychodu odsetkową część raty leasingowej.

  W leasingu finansowym podatek VAT należy opłacić z góry przy pierwszej racie leasingowej.

  Po opłaceniu ostatniej raty leasingowej leasingowany przedmiot staje się automatycznie własnością leasingobiorcy.

 • Na czym polega leasing zwrotny?

  Z leasingiem zwrotnym mamy do czynienia, gdy firma posiada środki trwałe, ale nie ma gotówki. W takim przypadku firma może oddać leasingodawcy część własnego majątku trwałego w zamian za gotówkę.

 • Co można wziąć w leasing?

  Umowa leasingowa może dotyczyć zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. Do najpopularniejszych przedmiotów leasingu należą samochody i inne pojazdy, wyposażenie firmy, sprzęt komputerowy, maszyny i urządzenia produkcyjne. Jednak w ramach leasingu można sfinansować zakup każdego przedmiotu, który można zakwalifikować jako środek trwały.

 • Kto jest właścicielem przedmiotu leasingu?

  Właścicielem przedmiotu leasingu przez cały okres trwania umowy leasingowej jest leasingodawca (firma leasingowa).

 • Czym jest ubezpieczenie GAP?

  Ubezpieczenie GAP zapewnia dodatkowe środki na pokrycie utraty wartości pojazdu w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży.

 • Jak długo trzeba prowadzić firmę, aby skorzystać z leasingu?

  W przypadku wielu firm leasingowych z leasingu można korzystać nawet od pierwszego dnia prowadzenia działalności. Jednak, gdy wartość leasingowanego przedmiotu jest duża, firma musi działać na rynku minimum 6 -12 miesięcy.

 • Ile trwa umowa leasingowa?

  Umowa leasingowa obowiązuje przez okres:

  • od 24 do 84 miesięcy – leasing operacyjny,
  • od 6 do 84 miesięcy – leasing finansowy.
 • Ile wynosi wpłata własna w przypadku leasingu?

  Wpłata własna to na ogół koszt około 0-5% wartości leasingowanego przedmiotu.
  Czy mogę zdalnie podpisać umowę leasingową?
  Nie. Kodeks Cywilny określa, że umowa leasingowa musi zostać podpisana w formie papierowej pod rygorem nieważności. Do tego leasingobiorca musi złożyć podpis w obecności przedstawiciela firmy leasingodawcy, który posiada do tego pełnomocnictwo.

  Natomiast w Leasing Essentials staramy się maksymalnie ułatwić tę procedurę. Dlatego też nasz przedstawiciel przyjedzie do Ciebie w dniu i o porze która Ci najbardziej odpowiada.